Allégården

Vår största lokal, Allégården, hyrs ut till allehanda händelser och aktiviteter. För övrigt har vi vår Fredags- och Torsdagsallén här med olika band som spelar olika typer av musik. Den senare nämnd är i samarbete med Borås Stad, Borås City och Sommartorsdagarna® då vi även har Nattvandringar ihop med Fältgruppen Borås, räddningstjänsten och Polisen.