Fixargänget

Huvudansvar: Robert E.

Robert – Underhåll, städ och iordningställande av lokaler. Även underhåll av grönytor och exteriör.

Hasse – Underhåll, städ och iordningställande av lokaler. Även snickeri.

Mikael – Underhåll, städ och iordningställande av lokaler. Även snickeri, bageri och arbete i kassan.

Jimmy – Underhåll, städ och iordningställande av lokaler. Även snickeri, fotografering och underhåll av datorer.

Sidan uppdaterad 2023/03/15

Träffar: 225