Föredragshållare

Mats Trondman föreläsning SU Hemgården 2016
Mats Trondman föreläsning för Senioruniversitet 2016
SU föreläsning Lena Matthijs Hemgården Borås 2016
Lena Matthijs föreläsning för Senioruniversitet 2016
Africa Coll föreläser på Hemgården 2016
Africa Coll föreläser på Hemgården 2016
Stefan Hiller föreläser i Hemgårdens café 2016
Stefan Hiller föreläser i Hemgårdens café 2016

 

Träffar: 20