Hemgården och coronapandemin

Föreningen Hemgården följer nogsamt utvecklingen av coronapandemin och följer de föreskrifter våra myndigheter ger. Förändringar i verksamheten publiceras när den uppstår under ”Förändringar i verksamheten”.

Viss verksamhet i huset sker i samarbete med andra organisationer, bland Finska PRO, Senioruniversitet och SKPF, förändringar i deras verksamhet publicerar vi när vi får kännedom om dem.

Följande information är tagen från Folkhälsomyndigetens web-sida:

Tillgänglig fakta visar att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Den kunskap och erfarenhet som vi har just nu visar också att personer inte smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut. De som har varit utsatta för smitta ska dock vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.

Du kan leva som vanligt om du inte har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber även om du kommer från ett drabbat land. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden. Inkubationstiden bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar innan sjukdom bryter ut och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster.

Regeringen beslutade den 11 mars 2020 att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Syftet är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet, och kanske också från omvärlden, och samlas på en och samma plats. Vad som är en allmän sammankomst och offentlig tillställning står i ordningslagen. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både arbete och privat.