Click to listen highlighted text!

Hemgårdsnytt vecka 1

Bäste läsare,

Här kommer Hemgårdsnytts Årskrönika del 2 av 2

Inledning

I del 1 av årskrönikan gjorde jag kort en resumé av vad som skett under 2022, den innefattar inte allt då den var kort! Resumén gällde huvudsak det som hänt i vårt ”Gula kulturhus i centrum”.

I denna del gör jag en resumé över vad som skett utanför det gula kulturhuset men som är med och sätter vår förening i centrum.

Sjöbo

Sedan 2017 då jag blev uppmärksammad på att det fanns en övergiven biograf på Sjöbotorg har jag och Hemgården haft ett engagemang i att till en början, tillsammans med andra organisationer, utveckla den till en gemensam arrangemangslokal. Det har sedan utvecklats till byggandet av ett Sjöbohus där vi fortsatt ska vara delaktiga i. Av olika skäl har det dragit ut på tiden men nu är bygget på väg att komma igång. För att finansiera min och Hemgårdens insats i projektet har vi genom åren haft ett par olika samverkansavtal med Borås stad. Vi har även bildat en paraplyförening Olympia, som sin tur är medlemmar i Folkets hus och parker, för att göra detta på ett bra sätt tillsammans.

Överenskommelsen

När jag anställdes på Hemgården var min inställning att vi ska hitta samarbeten utanför Hemgården och göra oss synliga och inte bara verka för oss själva. Som en följd av det drogs jag in i processen när en Överenskommelse mellan föreningsliv och Borås stad skulle arbetas fram runt 2017. Jag har sedan dess suttit som en av fyra representanter för föreningslivet i samrådet för Överenskommelsen, läs mer HÄR!. Under 2022 har jag delvis fungerat som tillförordnad processledare för att dels utveckla samrådet samt anställa en ny processledare. För min insats har Hemgården fått ersättning av Borås stad via ett samverkansavtal som löper ut vid årsskiftet då uppgifterna är utförda. Jag kommer sitta kvar i samrådet under 2023 och 2024 i alla fall.

Aktiviteter på mötesplatser för personer med demenssjukdom

För några år sedan tog jag upp en diskussion med dåvarande kulturchefen om det fanns något som kulturförvaltningen och Hemgården kunde samarbeta om. Hon kom omgående tillbaka med en önskan om att sprida kulturaktiviteter på mötesplatser för de med demenssjukdom. Det har sedan dess funnits ett avtal där vi besöker fyra av dessa mötesplatser varje vecka med varierade aktiviteter genom åren. Mötesplatsen för de yngre med demens kommer till oss var vecka. Det senaste året med i huvudsak skapande verksamhet samt sång och musik. Våra insatser där finansieras genom ett avtal med kulturförvaltningen och vård- och äldreomsförvaltningen.

Nätverk Aktivitet Delaktighet (NAD)

Sedan 2021 har Hemgården varit en del av ett projekt finansierat av Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen med avsikt att lotsa utrikesfödda in i föreningslivet. Första halvåret tog jag på mig den rollen själv men det tillsammans med Sjöbo-engagemanget och det dagliga Hemgårdsarbetet (och pandemins bekymmer!) blev för mycket för mig. Det fina var att det fick mig att uppsöka läkare som gjorde en större undersökning av mig. Då de fick höra att min far haft tjocktarmscancer utökades undersökningen även dit och då fann de en liten ”elak en”. Den var på ett tidigt stadium och hade inte spridit sig. Tack vare stressen över NAD hittades tumören innan jag fick de normala symtomen och opererades bort. Går på efterkontroller som hittills varit bra.

Vi anställde en person för att driva NAD vidare och projektet avslutades sista maj i år då vi inte hittade ny finansiering.

Övrigt utanför huset

Orsaken till att jag och Hemgården hamnade i både Överenskommelsen, Sjöbo och NAD är att jag 2011 kontaktades av numera kommunalrådet Kerstin Hermansson om jag ville ingå i styrelsen för Social ekonomi Sjuhärad (SES). Det har givit oss många yttre kontakter och samverkan som även varit av betydelse för vår ekonomi. Jag är numera ordförande i SES. Som sådan sitter jag även i Sociala ekonomins råd i Västra Götalands Regionen och regionens samråd för dess Överenskommelse. Nyligen valdes av jag övriga organisationer för ytterligare fyra år i det samrådet. Detta gör jag inte på arbetstid men det bidrar på olika sätt till Hemgårdens verksamhet.

Med anledning av Sjöbo och då vi via Olympia är medlemmar i Folkets hus och parker tillfrågades jag om att ingå i deras styrelse för den västra regionen och är sedan i år vice ordförande där.

Till sist blev jag i år tillfrågad om att sitta i styrelsen för Leader Sjuhärad, läs mer om det HÄR!. Anledningen till frågan var engagemanget i SES samt att jag är bosatt på landet i Marks kommun. Syftet med Leader är att fördela medel för landsbygdsutveckling.

Jag är medveten om att denna uppräkning uppfattas som att jag vill framhäva mig själv. Jag vill ändå för en gångs skull göra det då dessa engagemang skapat så mycket kontakter som varit av värde för mig i min roll på Hemgården och därmed för Hemgårdens verksamhet. Det är även något som jag sällan lyfter fram så jag hoppas ni har överseende med skrytet.

Jag skulle vara personlig också!

Lite blev det i alla fall, åtminstone om sjukdomar! Vad annat att vänta av en blivande 64-åring! Här kommer mer personligt. Häromåret tjatade jag mig till att få medverka i Hemgårdspodden, det avsnittet kan ni lyssna på HÄR! Där kan ni få höra hur det gick till när jag besegrade Bernt Johansson på cykel efter OS 1976 bland annat. I en sommarkrönika i BT skrev jag om sorgen att förlora en älskad hund, klicka HÄR! om ni vill läsa den. Senaste numret av Hemgårdsbladet, som kom ut precis innan pandemin bröt ut 2020 gjorde jag en kort sammanfattning av 2010-talet, läs den HÄR! Efter detta orkar ni säkert inte med mer Janne i år, men snart är det ett nytt når!

Nästa Hemgårdsnytt kommer inför trettonhelgen och då blickar jag framåt, till dess vill jag önska:

Verksamhetsledare Hemgården Janne Nolin

Ett riktigt Gott Nytt År!

Vi bryr oss och vi hörs!

Janne Nolin, verksamhetschef Hemgården

un.ne1701767851dragm1701767851eh@en1701767851naj1701767851 0722-180155

Träffar: 29

Click to listen highlighted text!