Sång

Program

När det kommer till sång har Hemgården flertalet alternativ.

Körsång skapar glädje och ger en jättestor samhörighetskänsla. Att sjunga i kör är en av Hemgårdens stora aktiviteter. Vi har körer för dig som inte sjunger så bra, likaväl som för dig som kan sjunga och läsa noter. Katarina Dahlberg och Charlotte Brorsson Tell är körledare för de olika körerna. Läs mer här.

Sånglektioner ges av både Lotta Arturén och Charlotte Brorsson Trell. Klicka på deras namn för mer information.

För mer info ring 033-41 60 44.

Körsång