Silversmide

Hemgården har en liten smedja där det både drivs helgkurser och veckokurser. Som mest är det 6 deltagare per kurs. Hemgården förser grupperna med verktyg och lod, övrigt material köper deltagaren själv. Information om inköp får deltagaren av kursledaren. Du är välkommen att anmäla dig genom att ringa Hemgårdens kursadministratörer, tel. 033-41 60 44 eller via un.ne1679607508dragm1679607508eh@of1679607508ni1679607508 

Klicka här för Helgkurser och här för Endagskurser/Mysdagar.


 

Träffar: 569