Silversmide

Våra kurser & aktiviteter har uppehåll under våren 2021 p.g.a. covid-19.

Hemgården har en liten smedja där det både drivs helgkurser och veckokurser. Som mest är det 6 deltagare per kurs. Hemgården förser grupperna med verktyg och lod, övrigt material köper deltagaren själv. Information om inköp får deltagaren av kursledaren. Du är välkommen att anmäla dig genom att ringa Hemgårdens kursadministratörer, tel. 033-41 60 44.