Click to listen highlighted text!

Vad hände idag för 100 år sedan? 14 juni 1912.

  • Som ett resultat av OS-spelen i Stockholm hölls debatter i hela Sverige om nyttan av idrottens vara eller icke vara. Svenska Morgonbladet publicerade en text angående det faktum att tävlingsidrott hölls på söndagar, något som kyrkan hade svårt att acceptera.
  • Dr. Robert Bell vann sin stämning mot Dr. Henry Howarth Bashford, som kritiserade sin behandling mot cancer i tidningen British Medical Journal, i artikeln med rubriken “Cancerns godtrogenhet och kvackeri”. Dr. Bell framförde vittnesmålet av doktorerna Paul Ehrlich och August von Wasserman, som vittnade om att cancer kunde bli botat hos möss via injektioner med en speciell blandning av selen och eosin.

Visningar: 8

Click to listen highlighted text!