Click to listen highlighted text!

Vad hände idag för 100 år sedan? 27 januari 1912.

Enligt sitt eget brev till tidningen Popular Astronomy, påstår amatörastronomen Frank B. Harris att han via sitt teleskop har sett ett mystiskt föremål  korsa natthimlen och som har setts mot månen. Harris uppskattade föremålets storlek till 400 kilometer (?) lång och 80 kilometer bred. Trots att ingen annan rapporterade fenomenet har berättelsen upprepats över flertalet påföljande årtionden. Notisen om händelsen har beskrivits som något som startade den “moderna” tiden av onormala händelser i rymden, så kallade U.F.O:s eller på svenska, flygande tefat.

Träffar: 5

Click to listen highlighted text!