Click to listen highlighted text!

Presentationer: Hemgårdens Bokmässa 25 mars

Gunnar Olofsson. 

Född 1951, utbildad läkare, kirurg, verksam bland annat på Borås sjukhus (SÄS) och med många internationella uppdrag framför allt i Mellanöstern och Afrika. Skriver sedan många år i olika tidningar och tidskrifter, kanske framför allt i Folket i Bild. Boken “Vad händer i Palestina?” är hans debutbok frånsett en avhandling om urologisk
kirurgi.


Varmt välkommen till Hemgårdens Bokmässa!
Lördag 25 mars kl 10-17 på Hemgården vid Södra Torget, Österlånggatan 57, Borås

Träffar: 2

Click to listen highlighted text!