Click to listen highlighted text!

Mixgrupp 10-15 år

Mixgrupp 10 – 15 år (födda 2008 – 2013):
Glädjen och det lekfulla står i fokus när vi provar oss fram i olika drama- och teaterövningar. Initialt med fokus på gruppen, dess trygghet och samspel men även med syftet att utforska och utveckla det grundläggande arbetet i att möta en publik; hur använder vi vår kropp, röst och även hitta tekniker/verktyg i hur vi kan uttrycka, gestalta och agera samt eventuellt text/manusarbete.

Måndagar 18.30-20.00 10 tillfällen/termin. Pris: 1050 kr.
Ledare: Houssein “Hasse” Nia

Mixgrupp Fortsättning 10 – 15 år (födda 2008 – 2013):
Även här står fortsatt glädjen och det lekfulla i fokus men vi testar och undersöker olika drama- och teaterövningar för att stärka oss själva och vårt agerande.
Mycket arbete läggs på gruppen, dess trygghet och samspel, men vi fortsätter även att utforska och utveckla det grundläggande arbetet i att möta en publik. Hur vi kan jobba vidare med de byggstenar som behövs för att utveckla användandet av vår kropp, röst och känsla samt hitta tekniker/verktyg att uttrycka, gestalta och agera. Även att arbeta med texter och manus.
Detta läsår (HT 23 – VT 24) arbetar vi återigen gentemot en produktion med planerat uppspel vår/sommar -24.

Måndagar 17.30-19.00 10 tillfällen/termin. Pris: 1050 kr.
Ledare: Tina Rehn Wikström


Gör gärna intresseanmälan, un.ne1686410001dragm1686410001eh@of1686410001ni1686410001" class="broken_link" rel="nofollow">maila dina uppgifter till eller ring 033-416044


Foto: Anna Sigge
Kursledare: Tina Rehn Wikström

Är auktoriserad dramapedagog samt utbildad förskollärare.

Har också de senaste 25 åren en gedigen scenisk erfarenhet genom att ha medverkat i en mängd teater- och musikalsammanhang på stadens olika scener, men även utanför regionens gränser i form av olika revyer och som sångsolist.

 

Kursledare: Houssein “Hasse” Nia
Utbildar sig just nu till dramapedagog på Västerbergs Folkhögskola.

Har erfarenhet som skådespelare i teater och film från sitt hemland Syrien, samt från flera teaterproduktioner på Hemgården.

Träffar: 367

Click to listen highlighted text!