Teaterkurs – Ungdom

nya kurser hösten 2021!

Drama- och teaterkurser

Är du nyfiken på att upptäcka teatern- och dramats värld?

Vi kommer tillsammans i grupp utforska hur man med kropp, sinne och estetiska hjälpmedel & tekniker får möjlighet att uttrycka, utveckla, medvetandegöra och lära; både om sig själv och sin förmåga men även om andra, samt att tillsammans få skapa magi under lustfyllda former!

Att agera som grupp men även få träna sig enskilt står i fokus och några av inslagen är varierande lekar och övningar i att hantera kropp, sinne och själ, men också olika former av drama/sagoäventyr, impro, rollspel, processdrama och forum är exempel på tekniker som kan komma att användas, allt med hänsyn till grupp och ålder.

Obs! Ingen teatererfarenhet krävs, men alla platser är begränsade utifrån antal och ålder.

Tonår/ungdom från 13 år :
Med hela vår kropp och med alla sinnen övar vi oss i att lustfyllt få agera och att i grupp få reflektera och ta del av olika sätt att tänka och hantera situationer med hjälp av olika övningar och tekniker.
Tisdagar 16.30-18 12 tillfällen/termin. Pris: 1250 kr. 

Anmäl dig hos oss på Hemgården!

info@hemgarden.nu eller ring 033-416044

Är gruppen fullbokad så kan du göra en intresseanmälan.


Foto: Anna Sigge

Kursledare: Tina Rehn Wikström

Är auktoriserad dramapedagog samt utbildad förskollärare.

Har också de senaste 25 åren en gedigen scenisk erfarenhet genom att ha medverkat i en mängd teater- och musikalsammanhang på stadens olika scener, men även utanför regionens gränser i form av olika revyer och som sångsolist.