Ungdomsteater

Vår teaterverksamhet har uppehåll under våren 2021 p.g.a. covid-19.

Hemgårdens nedanstående teatergrupper är fortsättningskurser och vi tar in nya deltagare vid lediga platser.


UngdomsteaterKursledare teater Susanne Barrstrand på Hemgården Borås
12-14 år
Onsdagar kl 16.00-17.30
12 ggr, kursavgift per termin: 825 kr.
Kursledare: Susanne Barrstrand.