Ungdomsteater

Hemgården minimerar teaterverksamheten i höst på grund av covid-19. Förhoppningarna är att all teater kan tas upp igen under våren 2021.

Hemgårdens nedanstående teatergrupper är fortsättningskurser och vi tar in nya deltagare vid lediga platser.


UngdomsteaterKursledare teater Susanne Barrstrand på Hemgården Borås
12-14 år
Onsdagar kl 16.00-17.30
12 ggr, kursavgift per termin: 825 kr.
Kursledare: Susanne Barrstrand.