Vuxenteater

Hemgården minimerar teaterverksamheten i höst på grund av covid-19. Förhoppningarna är att all teater kan tas upp igen under våren 2021.

Teatergrupp för vuxna nybörjare/fortsättning.
Program hösten 2020

Onsdagar 19.15-20.45 12 ggr.
Pris: 825 kr.
Ledare: Meddelas vid senare tillfälle.

Vuxenteater på Föreningen Hemgården Borås

OBS! En avgift om 200 kr för medlemskap i Föreningen Hemgården tillkommer för alla som fyllt 19 år.