Värdegrundsmöte, personalen

Under året har det i flera steg diskuterats fram olika förslag om vad Hemgårdens värdegrund ska vara och hur den ska uttryckas. I september var styrelsemedlem Gun Höglind med och diskuterade med personalen.

värdegrundsmöte personalen Hemgården med Gun Höglind

 

Träffar: 12