Click to listen highlighted text!

GDPR

Hur förhåller sig Föreningen Hemgården till GDPR (General data protection regulation)?

Denna information kommer att uppdateras

Föreningen Hemgården arbetar aktivt med att anpassa rutiner och dokumentation efter föreskrifterna i GDPR som träder i kraft 20180525. Syftet med GDPR är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

De personuppgifter som Föreningen Hemgården tar del av lagras i datasystem och pappersarkiv. Syftet med detta är att bland annat skapa en deltagarlista till er studiecirkel samt att rapportera till vårt studieförbund NBV. Vi delar alltså våra personuppgifter endast med NBV. Är du endast medlem och inte går i någon cirkel delar vi inte dina uppgifter med någon annan part. Vi sparar dina uppgifter under kursens gång och/eller så länge du är medlem samt 3 år därefter.

Inom föreningen har endast våra kursadministratörer, ekonomiansvarig och verksamhetschef, samt om du går på kurs din kursledare, tillgång till dina personuppgifter och har inte rättighet att dela dessa med någon annan inom eller utom föreningen. För åtkomst till datasystem krävs speciell inloggning och för åtkomst till pappersarkiv speciell nyckel som endast behöriga medarbetare har.

Från tid till annan sänder vi ut information såsom vår medlemstidning Hemgårdsbladet och erbjudande om våra egna arrangemang via brev, mail och sms. I samband med utskick av sommarnumret 2018 av Hemgårdsbladet samt kallelser till höstens kurser kommer våra deltagare att få möjlighet att tacka ja eller nej till fortsatt information via dessa kanaler. Vid ytterligare frågor hänvisas till verksamhetschef Ingemar Augustsson via un.ne1696307010dragm1696307010eh@ra1696307010megni1696307010

Träffar: 148

Click to listen highlighted text!