Hemgårdens styrelse

styrelsen-anette
Anette Andersson – Ordförande – styrelse@hemgarden.nu


styrelsen-bengt
Bengt Conradsson – Vice ordförande


styrelsen-mona
Mona Snygg – Sekreterare


styrelsen-lisebeth
Lisbeth Dahlin – Vice sekreterare


styrelsen-leif
Leif Eurenius – Ledamot


 styrelsen-gun
Gun Höglind – Medl-engagemang o akt.


styrelsen-tuula
Tuula  Koponen – Suppleant FPRO


Göran Holtstrand – Suppleant


styrelsen-caj
Caj Lind – Suppleant


Brith Berg – Ledamot


Christoffer Johansson – Suppleant


Ann Svensson – Revisor


Fotograf: Göran Johanson