Hemgårdens styrelse

styrelsen-anette
Anette Andersson – Ordförande – styrelse@hemgarden.nu


styrelsen-bengt
Bengt Conradsson – Vice ordförande


styrelsen-mona
Mona Snygg – Sekreterare


styrelsen-lisebeth
Lisbeth Dahlin – Ledamot


styrelsen-leif
Leif Eurenius – Ledamot


Göran Holtstrand – Ledamot


Brith Berg – Ledamot


Elin Larsson – Ledamot


 styrelsen-gun
Gun Höglind – Medl-engagemang o akt.


Vakant post – Suppleant FPRO


Andreas Åkervall – Suppleant


Ann-Marie Ekström – Suppleant


Peder Skoog – Suppleant


Ann Svensson – Revisor


Fotograf: Göran Johanson