Click to listen highlighted text!

Teaterkurs – Vuxna

Vuxengrupp impro
Att tillsammans med gruppen skapa en varm, trygg miljö där vi med hjälp av olika drama- och teaterövningar ges möjlighet att utveckla oss själva som individer, samt under lustfyllda former reflektera kring olika dilemman.
Även få möjlighet att utforska sitt agerande och prova det grundläggande arbetet i att möta en publik; hur vi använder vår kropp, röst, våra känslor och hitta tekniker/verktyg att uttrycka oss, gestalta och improvisera, samt ev. text/manusarbete.
Att också ges möjlighet att sträva mot ett mål oavsett det gäller ett scenframträdande, utforska och utveckla sig själv som människa, eller bara ha väldigt roligt!
Inga fasta uppspel utan det sker i dialog med ledaren utifrån gruppens behov och önskemål.

Måndagar 19.30-21.00 10 tillfällen/termin. Pris: 1350 kr + medlemskap i Hemgården à 200 kr.
Ledare: Bartek Maj

 Vuxengrupp – nybörjare
Att i en trygg gruppmiljö ges möjlighet att få utveckla sitt eget agerande och tillsammans med andra undersöka tekniker i hur vi kan uttrycka, gestalta och improvisera, samt med hjälp av olika drama- och teaterövningar stärkas i detta.
Även få prova det grundläggande arbetet i att möta en publik; hur vi använder vår kropp, vår röst, våra känslor och hitta olika tekniker/verktyg för detta.
Inte minst ges möjlighet att utveckla och utforska sig själv som människa och ha väldigt roligt tillsammans!
Inga fasta uppspel första terminen.

Tisdagar 17.00-18.30 10 tillfällen/termin. Pris: 1350 kr + medlemskap i Hemgården à 200 kr.
Ledare: Tina Rehn Wikström

Vuxengrupp – fortsättning
Här fokuserar vi på att arbeta än mer med tekniker/verktyg som behövs för att utveckla våra förmågor på scen, få lära och reflektera kring sitt egna agerande, utforska kropp, röst och känsla, samt fortsätta arbeta med byggstenarna i hur vi kan möta en publik. (ev. text/manusarbete)
Att tillsammans med gruppen, dess samspel och med hjälp av olika drama/teaterövningar fortsätta stärkas i detta med syftet att utveckla våra förmågor på Teaterns- eller “Livets scen”.
Här ges också möjlighet att sträva mot ett mål oavsett det gäller ett scenframträdande, arbeta med en text, eller utforska/utveckla sig själv som människa.
Eventuellt uppspel sker i dialog med ledaren utifrån gruppens behov och önskemål.

Tisdagar 19.00-20.30 10 tillfällen/termin. Pris: 1485 kr + medlemskap i Hemgården à 200 kr.
Ledare: Tina Rehn Wikström 

Vuxengrupp – produktion
Här ges möjlighet att gå djupare in i arbetet kring produktion och möte med en publik. Vi fortsätter – med fokus på individ samt gruppen och dess samspel – att undersöka och träna oss i agerande på scen bland annat gällande uttryck, gestaltande, röst, berättande där vi använder oss av olika drama/teaterövningar.
Vi kommer också lägga fokus på hela processen med manus- och produktionsarbete i syfte att gruppen ska jobba mot ett uppspel där alla kommer ha olika roller utifrån behov och intresse.

Obs! Denna termin VT-24 kommer vi att ta oss an en nypremiär av Algots med uppspel i juni.
HT-24 arbetar vi med Halloween-projektet Spiritus med uppspel vecka 44.

Onsdagar 17.30-20.30 fr.om maj månad (Denna kurs är fullbokad!)
Ledare: Tina Rehn Wikström

Unga vuxna 19-25 år (produktion)
I denna kurs är tanken att vi jobbar utifrån ett längre tidsperspektiv (cirka tre terminer).
Initialt är syftet att tillsammans som grupp skapa en varm, trygg miljö där vi med hjälp av olika drama- och teaterövningar ges möjlighet att utveckla gruppens dynamik och samspel, men även oss själva som individer.
Även få prova det grundläggande arbetet i att agera; hur vi kan använda vår kropp, röst, känslor samt hitta tekniker/verktyg i hur vi kan uttrycka, gestalta samt improvisera.
Vi kommer också att så småningom undersöka och träna oss i berättande, texter, skrivande där vi om möjligt utgår ifrån våra egna historier för att förhoppningsvis få ihop material där vi strävar gentemot ett text/manus- och produktionsarbete med syftet att gruppen får arbete mot ett uppspel där alla kommer att ha olika roller utifrån behov och intresse.
Obs: Detta arbete sträcker sig över minst tre terminer där uppspel sker tidigast höst/vinter -24 (alt. vår/sommar -25)

Onsdagar 17.30-18.00 10 tillfällen/termin. Pris: 1350 kr + medlemskap i Hemgården à 200 kr.
Ledare: Tina Rehn Wikström/Ingemar Augustsson

Anmäl dig hos oss på Hemgården på un.ne1718330626dragm1718330626eh@of1718330626ni1718330626 eller ring 033-416044. Är gruppen fullbokad så kan du göra en intresseanmälan.


Foto: Anna Sigge

Kursledare: Tina Rehn Wikström

Är auktoriserad dramapedagog samt utbildad förskollärare.

Har också de senaste 25 åren en gedigen scenisk erfarenhet genom att ha medverkat i en mängd teater- och musikalsammanhang på stadens olika scener, men även utanför regionens gränser i form av olika revyer och som sångsolist.

 

Kursledare: Ingemar Augustsson

Utbildad vid Skara Skolscen

Har under flera år drivit den fria teatergruppen ”Teater Ada” samt medverkat i en rad pjäser, revyer och musikaler i Borås.


Kursledare: Bartek Maj

Sidan uppdaterades 2024/01/11

Visningar: 1573

Click to listen highlighted text!