Teaterkurs – Vuxna

INFO KURSER – VT 23

 Är du nyfiken på att upptäcka teatern- och dramats värld?

 I grupp utforskar vi hur man med kroppen, sinnena och estetiska hjälpmedel & tekniker kan lära sig uttrycka, utveckla och bli medveten; både om sig själv och sin förmåga, men även om andra.

Att agera som grupp, men också få träna sig enskilt står i fokus och några av inslagen är varierande drama/teaterlekar samt övningar i att hantera kropp, röst och känsla. Även olika former av drama/sagoäventyr, impro, rollspel, forum, text- och manusarbete samt uppspel är exempel på tekniker som kan komma att användas, allt med hänsyn till grupp och ålder. Tillsammans ges vi möjlighet att “skapa magi” under lustfyllda former!

 Obs! Alla platser är begränsade utifrån antal och ålder.


Barngrupp 7-9 år

Måndagar 16.00-17.00

Med leken i fokus provar vi oss fram i olika drama- och teaterövningar samt jobbar med trygghet och gruppdynamik.

10 ggr/termin, 800 kr.

Ledare: Tina Rehn Wikström

Vuxengrupp – daglediga

Att i grupp ges möjlighet att få utveckla sitt eget agerande och tillsammans med andra, samt med hjälp av olika drama- och teaterövningar/tekniker stärkas i detta.

Även i process få möjlighet att sträva mot ett mål oavsett det gäller ett scenframträdande, hantera och reflektera kring dilemman eller utforska och utveckla sig själv som människa.

Inga fasta uppspel, utan det sker i dialog med ledaren utifrån gruppens behov och önskemål.

 Tisdagar 14.00-15.30 10 tillfällen/termin. Pris: 1050 kr.

Ledare: Tina Rehn Wikström

 Vuxengrupp – nybörjarE

Att i grupp ges möjlighet att få utveckla sitt eget agerande och tillsammans med andra, samt med hjälp av olika drama- och teaterövningar/tekniker stärkas i detta.

Även i process få möjlighet att sträva mot ett mål oavsett det gäller ett scenframträdande, hantera och reflektera kring dilemman eller utforska och utveckla sig själv som människa.

Inga fasta uppspel första terminen.

 Måndagar 19.15-20.45 10 tillfällen/termin. Pris: 1050 kr.

Ledare: Tina Rehn Wikström

Vuxengrupp – fortsättning 1

Här ges möjlighet att fortsätta få lära och reflektera kring sitt egna agerande, utforska kropp, röst och känsla, samt hur vi kan möta en publik (ev. text- eller manusarbete). Att tillsammans med gruppen och dess samspel och med hjälp av olika drama/teaterövningar fortsätta stärkas i detta.

Även i processen få fortsatt möjlighet att sträva mot ett mål oavsett det gäller ett scenframträdande, hantera och reflektera kring dilemman eller utforska och utveckla sig själv som människa.

Ev. uppspel sker i dialog med ledaren utifrån gruppens behov och önskemål.

 Tisdagar 18.30-20.00 10 tillfällen + Avslutningstillfälle/termin. Pris: 1050 kr.

Ledare: Tina Rehn Wikström 

Vuxengrupp – Fortsättning 2

Tisdagar
17.00-18.30
8 ggr, 850 kr.
Ledare: Tina Rehn Wikström

teater mixgrupp

Med hela vår kropp och med alla sinnen övar vi oss i att lustfyllt få agera och att i grupp få reflektera och ta del av olika sätt att tänka. Att lära sig olika situationer med hjälp av olika övningar och tekniker.

I PLANERINGSSTADIET:
Torsdagar 16.00-17.30

Vi planerar att starta en grupp för ungdomar 12 år och uppåt så gör gärna en intressenanmälan. Om möjligt startar våren 2023.

10 ggr/termin, 1050 kr.

Måndagar 17.30-19.00
Fortsättningsgrupp för de som har spelat teater i några år. 10 år och uppåt.

12 ggr/termin, 1250 kr.

Vuxengrupp – produktion

Här ges möjlighet att gå djupare in i arbetet kring produktion och möte med en publik. Vi fortsätter – med fokus på individ samt gruppen och dess samspel – att undersöka och träna oss i agerande på scen bland annat gällande uttryck, gestaltande, röst, berättande och med hjälp av olika drama/teaterövningar fortsätta stärkas i detta.

Vi kommer också lägga fokus på hela processen med manus- och produktionsarbete i syfte att gruppen ska jobba mot ett uppspel där alla kommer ha olika roller utifrån behov och intresse.

Obs! Detta arbete sträcker sig över minst två terminer där uppspel sker tidigast vår/sommar -23

Onsdagar 17.30-18.00, 10 ggr a 1050 kr.
Regissör: Lennart Eriksson, regiassistent: Tina Rehn Wikström

OBS! En avgift om 200 kr för medlemskap i Föreningen Hemgården tillkommer för alla som fyllt 19 år.

Anmäl dig hos oss på Hemgården på un.ne1675743661dragm1675743661eh@of1675743661ni1675743661 eller ring 033-416044. Är gruppen fullbokad så kan du göra en intresseanmälan.


Foto: Anna Sigge

Kursledare: Tina Rehn Wikström

Är auktoriserad dramapedagog samt utbildad förskollärare.

Har också de senaste 25 åren en gedigen scenisk erfarenhet genom att ha medverkat i en mängd teater- och musikalsammanhang på stadens olika scener, men även utanför regionens gränser i form av olika revyer och som sångsolist.

Träffar: 690

%d bloggare gillar detta: