Teaterkurs – Vuxna

INFO KURSER – HT 22

 Är du nyfiken på att upptäcka teatern- och dramats värld?

 I grupp utforskar vi hur man med kroppen, sinnena och estetiska hjälpmedel & tekniker kan lära sig uttrycka, utveckla och bli medveten; både om sig själv och sin förmåga, men även om andra.

Att agera som grupp, men också få träna sig enskilt står i fokus och några av inslagen är varierande drama/teaterlekar samt övningar i att hantera kropp, röst och känsla. Även olika former av drama/sagoäventyr, impro, rollspel, forum, text- och manusarbete samt uppspel är exempel på tekniker som kan komma att användas, allt med hänsyn till grupp och ålder. Tillsammans ges vi möjlighet att “skapa magi” under lustfyllda former!

 Obs! Ingen teatererfarenhet krävs, men alla platser är begränsade utifrån antal och ålder.


Vuxengrupp – daglediga (14.00-15.30):

Att i grupp ges möjlighet att få utveckla sitt eget agerande och tillsammans med andra, samt med hjälp av olika drama- och teaterövningar/tekniker stärkas i detta.

Även i process få möjlighet att sträva mot ett mål oavsett det gäller ett scenframträdande, hantera och reflektera kring dilemman eller utforska och utveckla sig själv som människa.

Inga fasta uppspel, utan det sker i dialog med ledaren utifrån gruppens behov och önskemål.

 Tisdagar 14.00-15.30 10 tillfällen/termin. Pris: 1050 kr.

Ledare: Tina Rehn Wikström

 Vuxengrupp – nybörjare (19.00-20.30):

Att i grupp ges möjlighet att få utveckla sitt eget agerande och tillsammans med andra, samt med hjälp av olika drama- och teaterövningar/tekniker stärkas i detta.

Även i process få möjlighet att sträva mot ett mål oavsett det gäller ett scenframträdande, hantera och reflektera kring dilemman eller utforska och utveckla sig själv som människa.

Inga fasta uppspel första terminen.

 Tisdagar 19.00-20.30 10 tillfällen/termin. Pris: 1050 kr.

Ledare: Tina Rehn Wikström

 Vuxengrupp – fortsättning (17.00-18.30):

Här ges möjlighet att fortsätta få lära och reflektera kring sitt egna agerande, utforska kropp, röst och känsla, samt hur vi kan möta en publik (ev. text- eller manusarbete). Att tillsammans med gruppen och dess samspel och med hjälp av olika drama/teaterövningar fortsätta stärkas i detta.

Även i processen få fortsatt möjlighet att sträva mot ett mål oavsett det gäller ett scenframträdande, hantera och reflektera kring dilemman eller utforska och utveckla sig själv som människa.

Ev. uppspel sker i dialog med ledaren utifrån gruppens behov och önskemål.

 Tisdagar 17.00-18.30 11 tillfällen + Avslutningstillfälle/termin. Pris: 1250 kr.

Ledare: Tina Rehn Wikström 

Vuxengrupp – produktion (17.00-18.30):

Här ges möjlighet att gå djupare in i arbetet kring produktion och möte med en publik. Vi fortsätter – med fokus på individ samt gruppen och dess samspel – att undersöka och träna oss i agerande på scen bland annat gällande uttryck, gestaltande, röst, berättande och med hjälp av olika drama/teaterövningar fortsätta stärkas i detta.

Vi kommer också lägga fokus på hela processen med manus- och produktionsarbete i syfte att gruppen ska jobba mot ett uppspel där alla kommer ha olika roller utifrån behov och intresse.

Obs! Detta arbete sträcker sig över minst två terminer där uppspel sker tidigast vår/sommar -23

 Onsdagar 17.30-19.00 12 tillfällen/termin. Pris: 1250 kr.

Ledare: Tina Rehn Wikström

OBS! En avgift om 200 kr för medlemskap i Föreningen Hemgården tillkommer för alla som fyllt 19 år.

Anmäl dig hos oss på Hemgården på info@hemgarden.nu eller ring 033-416044. Är gruppen fullbokad så kan du göra en intresseanmälan.


Foto: Anna Sigge

Kursledare: Tina Rehn Wikström

Är auktoriserad dramapedagog samt utbildad förskollärare.

Har också de senaste 25 åren en gedigen scenisk erfarenhet genom att ha medverkat i en mängd teater- och musikalsammanhang på stadens olika scener, men även utanför regionens gränser i form av olika revyer och som sångsolist.

Träffar: 367

%d bloggare gillar detta: