Teaterkurs – Barn

nya kurser hösten 2021!

Drama- och teaterkurser

Är du nyfiken på att upptäcka teatern- och dramats värld?

Vi kommer tillsammans i grupp utforska hur man med kropp, sinne och estetiska hjälpmedel & tekniker får möjlighet att uttrycka, utveckla, medvetandegöra och lära; både om sig själv och sin förmåga men även om andra, samt att tillsammans få skapa magi under lustfyllda former!

Att agera som grupp men även få träna sig enskilt står i fokus och några av inslagen är varierande lekar och övningar i att hantera kropp, sinne och själ, men också olika former av drama/sagoäventyr, impro, rollspel, processdrama och forum är exempel på tekniker som kan komma att användas, allt med hänsyn till grupp och ålder.

Obs! Ingen teatererfarenhet krävs, men alla platser är begränsade utifrån antal och ålder.

Grupp 7 – 9 år (födda 2012 – 2014): Med leken i fokus provar vi oss fram i olika drama- och teaterövningar, samt jobbar med trygghet och gruppdynamik.
Måndagar 16.00-17.00 10 tillfällen/termin. Pris: 700 kr.
Ledare: Tina Rehn Wikström

Grupp 10 – 12 år (födda 2009 – 2011): Även här står det lekfulla i fokus när vi testar oss fram i olika drama- och teaterövningar, initialt med fokus på gruppen och att bli trygga med den samt att agera med och inför varandra.
Måndagar 17.30-18.45 12 tillfällen/termin. Pris: 1250 kr.
Ledare: Tina Rehn Wikström

Grupp 10 – 12 år (födda 2009 – 2011): Denna grupp är en fortsättningsgrupp och deltagarna har spelat inför publik ett flertal gånger. Därför krävs en viss scenvana och arbete med manus.
Tisdagar 16.30-18.00 12 tillfällen/termin. Pris: 1250 kr.
Ledare: Susanne Barrstrand

Anmäl dig hos oss på Hemgården!

info@hemgarden.nu eller ring 033-416044

Är gruppen fullbokad så kan du göra en intresseanmälan.

Kursledare: Susanne Barrstrand
Med stor och mångårig erfarenhet av teater för olika åldrar har Susanne byggt upp en gedigen teaterverksamhet på Hemgården. Hon har arbetat både som teaterledare och regissör i olika sammanhang. Hon har också erfarenhet av att arbeta med barn med funktionshinder som vill pröva på drama/teater.

Foto: Anna Sigge

Kursledare: Tina Rehn Wikström
Är auktoriserad dramapedagog samt utbildad förskollärare. Har också de senaste 25 åren en gedigen scenisk erfarenhet genom att ha medverkat i en mängd teater- och musikalsammanhang på stadens olika scener, men även utanför regionens gränser i form av olika revyer och som sångsolist.