Click to listen highlighted text!

Hemgårdsrörelsen: Del 5.

Hemgårdsmedarbetarna engagerade sig redan på 1920-talet i Nordiskt samarbete. Det var under en nordisk konferens som tanken på ett svenskt riksförbund tog form och den 4 november 1937 bildades Riksförbundet Sveriges Hemgårdar. Dess första ordförande blev Natanael Beskow.
På 40-talet engagerade sig flera hemgårdar i kampen mot fascismen och blev fristad för flyktingar, som räddat sig undan förintelselägren. I början av 40-talet erhöll hemgårdsrörelsen som första ideella organisation statsbidrag, vilket är något år innan t.ex. ABF erhåller statsbidrag.
En metod att nå föreningslös ungdom utvecklade Hans Jensen på hem- och fritidsgårdarna i Linköping – den öppna linjen. Denna metod gav de föreningslösa ungdomarna erfarenheter av demokratiskt arbete i små grupper.

Visits: 1

Vad hände idag för 100 år sedan? 16 november 1912.

  • Den “Napoleanska koden” blev tillämpad i Frankrike för att förenkla faderskaps-validering av utomäktenskapliga barn.
  • Dammen vid Boberfloden invigdes vid Silesia av kejsar Wilhelm II.
  • Arbetarnas bildningsförbund bildades för 100 år sedan, den 16 november 1912. De tre grundarna var Socialdemokraterna, LO och Kooperativa Förbundet.

Visits: 7

Click to listen highlighted text!