Click to listen highlighted text!

Vad hände idag för 100 år sedan? 23 oktober 1912.

  • Institutet Kaiser Wilhelm för kemi (nu Max Planck) och institutet Kaiser Wilhelm för fysisk kemi och elektrokemi (nu Fritz Haber-institutet) blev båda formellt invigda i Berlins förort, Dahlem, som de två första forskningsinstitutionerna för Kaiser Wilhelms samfälle för framåtskridandet av forskning.
  • Danmarks premiärminister introducerade en statsrättlig reform för att inskaffa kvinnors rösträtt.
  • General F. Diaz blev tillfångatagen då mexikanska, statliga trupper återtog Veracruz.

Visningar: 6

Click to listen highlighted text!