Click to listen highlighted text!

Vad hände idag för 100 år sedan? 13 september 1912.

  • Begravningen av kejsar Meiji hölls i Tokyo, varav kroppen sedan togs ut på sin resa till Motoyama.
  • Regeringen av  Santo Domingo (nu Dominikanska Republiken) blev hotat av revolution, vilket drev på USA att skicka hjälp.
  • Nogi Maresuke, född 25 december 1849, död 13 september 1912, var en japansk greve och militär.

    Nogi blev vid endast 22 års ålder major och 1875 vicechef vid 14:e infanteriregementet. Han deltog med utmärkelse i de långvariga inre striderna och blev regementschef 1880 samt generalmajor och brigadchef 1885. Under kriget mot Kina 1894-95 förde han som generallöjtnant en division och tjänstgjorde en tid efter krigets slut som militärguvernör på den nyförvärvade ön Formosa.

    Han tog därefter avsked, men inkallades vid krigsutbrottet 1904 i tjänst och ledde som chef för 3:e armén belägringen av Port Arthur 6 juni 1904 -2 jan. 1905. Efter fästningens intagande avgick han med sin armé till fälthären i Manchuriet och åstadkom genom en djärva omfattning av ryska härens högra flygel avgörandet i det stora slaget vid Mukden.

    1907 blev han greve. Nogi väckte stort uppseende när han begick jūmonji giri (en smärtsammare form av harakiri) i samband med Meiji-kejsarens frånfälle 1912.

Visningar: 6

Click to listen highlighted text!