Click to listen highlighted text!

Vad hände idag för 100 år sedan? 23 november 1912.

  • Eugene V. Debs, som nyligen hade kandiderat för presidentposten å socialisternas sida, blev anklagad av en statlig jury i Kansas, för förhindrande av rättvisa. Han, tillsammans med redigeraren Fred D. Warren vid tidningen The appeal to reason i Kansas, och Warrens advokat J. I. Sheppard var anklagade för att ha betalat 200 dollar till ett statligt vittne, för att få honom att inte vittna inför anklagelsen att de tre hade missbrukat postsytemet.
  • Lastfartyget Rouse Simmons med en last av julgranar, sjönk i en våldsam isstorm på Lake Michigan och hela dess besättning på 13 man följde med till botten. Skeppets vrak skulle bli funnet 1971.
  • Dödsfall: Charles Bourseul, 83, fransk uppfinnare som 1854 tänkte ut principen hur man använder sig av elström för att skicka mänsklig röst, men han lyckades utveckla en praktiskt fungerande telefon.

Visningar: 1

Click to listen highlighted text!