Click to listen highlighted text!

Vad hände idag för 100 år sedan? 24 augusti 1912.

  • Lagen för den Panamanska kanalen trädde i kraft, vilket betydde att vid öppningen under 1914, “inga skatter skall betungas de fartyg som via kusten ska bedriva handel med USA”. Denna diskriminering till amerikanarnas fördel skulle bli upphävd den 15 juni 1914.
  • Alaska blev gjord till amerikanskt territorium och gavs begränsat självstyre samt att USA fortfarande kontrollerade Alaskas naturresurser.
  • Kolfartyget USS Jupiter blev det första skeppet i den amerikanska flottan som fick elektronisk motor.

Visningar: 8

Click to listen highlighted text!