Click to listen highlighted text!

Vad hände idag för 100 år sedan? 23 januari 1912.

Den Internationella Opiumkonventionen blev underskriven i Haag av 12 nationer. Signatörerna lovade därmed att arbeta mot “den gradvisa arbetet mot missbruket av opium, morfin, kokain och mot de droger, förberedda eller framdrivna från dessa substanser som ger rus eller kan ge upphov till liknande missbruk.”

Läs mer här om The Shanghai Opium Commission.

Visningar: 2

Click to listen highlighted text!