Click to listen highlighted text!

Vad hände idag för 100 år sedan? 10 oktober 1912.

  • Institutet Rice (nu universitet) blev invigt i Houston.
  • Köpmanbrinken är två branta, korta gator i Gamla stan i Stockholm, som sträcker sig i nordlig respektive sydlig riktning från Köpmantorget ner till Österlånggatan. Köpmanbrinken fick sitt nuvarande namn i samband med Stockholms gatunanamsrevision 1885. Innan dess betraktades Köpmanbrinken som två gator som skildes åt av Köpmantorget, då kallades de “Norra” respektive “Södra Köpmanbrinken”. Namnet härrör från Köpmangatan, Stockholms äldsta skriftlig dokumenterade gatunamn från 1323. Mellan båda gatorna, uppe på Köpmantorget finns en bronskopia av skulpturen Sankt Göran och draken som restes här den 10 oktober 1912.

Visningar: 14

Vad hände idag för 100 år sedan? 21 februari 1912.

  • Byggnadsarbetare lyckades borra en nära 9 kilometer lång tunnel genom de Schweiziska alperna för att göra väg för Jungfraubahn järnväg. Linjen öppnade den 1 augusti 1912.
  • Staden Houston, USA, blev kraftigt skadad av en storbrand som förstörde 19 affärer och 200 andra byggnader i de nedre delarna av staden. Inga dödsfall inträffade men över 1000 personer blev hemlösa.
  • Kapten Fesa Bey blev den förste medlem av den turkiska armén att ta examen i flygskolan och att bli belönad med ett flygcertifikat.

Visningar: 2

Click to listen highlighted text!